ROC Huisvestingsbeleid  |  Arnhem



Discipline:    Advies
      
Typologie:    Onderwijs & sport
      
Jaar:    2016
      
Team:    Michiel Akkersdijk en Arjan Veltmaat i.s.m. ICS
      
Opdrachtgever:    ROC Rijnijssel

In samenwerking met ICS adviseurs heeft Oostwest het fundament gelegd voor het Lange Termijn Huisvestingsbeleid van ROC RijnIJssel. In een intensief traject is met management en staf gewerkt aan de ontwikkeling van een visie op de toekomstige huisvestingsportefeuille.
De rapportage bevat de resultaten van deze periode:

  • Visie op onderwijs en ruimte: de kwalitatieve en kwantitatieve criteria voor de toekomstige huisvestingsportefeuille op basis van de visie op de ontwikkelingen in het onderwijs;
  • De beoordeling van de ruimtelijke en financiële prestaties van alle locaties en van de portefeuille als geheel, die ruim 25 locaties met in totaal ruim 100.000 m² omvat;
  • Scenario’s voor de toekomstige huisvestingsportefeuille ten aanzien van handhaven of afstoten van bestaande locaties en verwerven van nieuwe locaties;  deze scenario’s zijn gebaseerd op de kwalitatieve en kwantitatieve criteria van de visie, op de beoordelingen van de nulmeting, op keuzes ten aanzien van de te handhaven locaties en op de inschatting van de te verwachten krimp.
Deze rapportage geeft richting aan het Masterplan, het projectplan voor de huisvestingsinitiatieven 2016-2020 e.v.
 



< terug naar het overzicht