Strategisch Vastgoedplan  |  ZettenDiscipline:    Advies
      
Typologie:    Zorg
      
Jaar:    2015
      
Team:    Michiel Akkersdijk en Arjan Haaima
      
Opdrachtgever:    Qonrisqgroep

In opdracht van de Conrisqgroep heeft buro SBH een vastgoedscan uitgevoerd naar al het vastgoed van de verschillende stichtingen en een beleidsplan opgesteld strategisch vastgoed “Ontwikkeling Strategisch vastgoedbeleid Conrisqgroep 2014-2015”. Doel is het concretiseren van het risico-management op het vastgoed. Dit is gedaan door:

  1. Een quick scan impairment uit te voeren: Onderzoek naar de “bleeders” in het vastgoed
  2. Een Conrisqbrede “Maatlat” vastgoed te ontwikkelen: Een gedragen interne norm waaraan de huisvesting van de Conrisqgroep moet voldoen
  3. Een vastgoedscan uit te voeren: De kwaliteit van het vastgoed van de Stichtingen is in samenwerking met de medewerkers en cliënten getoets aan de hand van de Maatlat en vastgelegd
  4. Onderzoek flexibeleschil: Per instelling is aangegeven op welke wijze de verwachte krimp kan worden opgevangen
  5. Risk alert: Een notitie over het opstellen van een Capaciteitsmonitor per instelling en implementatie in de reguliere Planning&Control cyclus
  6. Governance vastgoed: Discussienotitie over de wijze waarop de governance rondom vastgoed door Conrisq vorm gegeven kan worden
Naar aanleiding van en binnen de kaders van het beleidsplan heeft Buro SBH voor de OG Heldringstichting in Zetten een Strategisch vastgoedplan opgesteld en als architect voor de OG Heldringstichting een ontwerp gemaakt voor de verbouw en uitbreiding met HIC/IC van de gebouwen Pella en Leygraaf en een Plan Transmuralisatie voor de De Rooyse Wisssel gemaakt.< terug naar het overzicht