Vastgoedscan  |  ElstDiscipline:    Advies
      
Typologie:    Zorg
      
Jaar:    2011
      
Team:    Michiel Akkersdijk, Arjan Haaima en Martijn Hoenkamp
      
Opdrachtgever:    Driestroom

In deze huidige tijd, waarbij zorgaanbieders verantwoordelijk zijn voor hun vastgoed, is er noodzaak voor zorgorganisaties om een goed en correct beeld te verkrijgen over de staat van hun vastgoed. In deze context is een scan gemaakt van de financiële en functionele aspecten van het vastgoed van De Driestroom en zijn themadiscussies gehouden over verschillende elementen van het strategisch vastgoedbeleid. De conclusies en concrete plannen zijn verwerkt in een beleidsnota. Het concept ‘vastgoed als bedrijfsmiddel’ is voor sommige zorgorganisaties vanzelfsprekend, voor anderen volslagen nieuw. Vaak wordt gedacht dat vastgoed een geldverslindende kostenpost is maar er zijn ook mogelijkheden tot een positieve bijdrage aan de totaalexploitatie. Wat zijn de risico’s of misschien wel kansen in de komende periode voor het zorgvastgoed? In de scan is een beeld gegeven over de positie van zorgvastgoed in deze tijd en de relatie tot de stelselwijziging die zijn doorgevoerd. In de organisatie zijn veel gegevens over vastgoed beschikbaar die allemaal een eigen deel van het verhaal vertellen. Er zijn taxaties en boekwaardegegevens van panden die iets zeggen over de waarde van het vastgoed. Er zijn meerjaren onderhoudsplannen en er zijn functionele en kwalitatieve gegevens. Daarnaast is er een financiële verantwoordingsstructuur waarbij, vanuit de inkomsten per pand voortkomend uit de o.a. de zorgproductie, dotaties worden gedaan voor de financiering van het vastgoed. Al deze gegevens worden gecombineerd om een totaalbeeld te krijgen van de positie van het vastgoed binnen De Driestroom. De Scan brengt alle financiële gegevens in een vastgoedrekenmodel samen en berekend de huidige bedrijfswaarde van de diverse panden en clusters. De resultaten geven inzicht in de financiële situatie van het vastgoed per pand, per cluster en organisatiebreed.
 < terug naar het overzicht