Hanzepark  |  LelystadDiscipline:    Architectuur
      
Typologie:    Zorg
      
Jaar:    2011
      
Team:    Twan verheijen, Mahir Dundar, Mathé Veenendaal, Albert Nass
      
Opdrachtgever:    Vitree

In 2011 is in Lelystad een woongebouw opgeleverd van jeugdzorgorganisatie Vitree. Specifiek gebouwd voor het zorgconcept van nu, waar jongeren kunnen groeien naar zelfstandigheid. Maar zo gebouwd dat tegelijkertijd wordt ingespeeld op toekomstige veranderingen zowel van de doelgroep als de (jeugdzorg)financiering. Een gebouw met versteende flexibiliteit en toekomstwaarde.
 
Vitree is een jeugdzorgorganisatie die hulp biedt aan kinderen en jongeren, met en zonder licht verstandelijke beperking, die vastlopen in hun ontwikkeling. Voor sommige jongeren is het niet mogelijk om in het eigen gezin of in een pleeggezin op te groeien. Voor die jongeren heeft Vitree een hulpvorm die zich richt op leren zelfstandig wonen.
 
Binnen de strikte randvoorwaarden van het beeldkwaliteitsplan van de gemeente, is een kubistisch maar subtiel gedifferentieerd gebouw ontworpen. In wezen zijn het drie in elkaar grijpende bouwdelen waarbij in de overgangen en hoeken verbijzonderingen liggen als de entrees. De straatzijde is vrij gesloten om overlast naar de wijk te beperken en warmtelast in de kamers te vermijden. De individuele kamers liggen aan de andere zijde van het gebouw, de noordzijde. Over het water aan de noordzijde hangt een gezamenlijk terras aan het gebouw. Daarnaast heeft elke groep een eigen dakterras. Het gebouw huisvest twee groepen jongeren. Elke groep heeft een eigen karakter. De intensieve vorm van zelfstandigheidstraining heeft meer gezamenlijke ruimtes en vrij kleine slaapkamers wat het verblijf in de gezamenlijke woonruimten stimuleert. De andere groep is gericht op zelfstandigheid en kamertraining. De kamers in deze groep variëren in grootte en voorzieningen. De ruimtes van de groepsleiding liggen strategisch tussen de groepen met zicht op beide entrees. De gebruikte materialen zijn robuust, het kleurgebruik is ingetogen met accenten in de trappenhuizen en de keukens.
 

< terug naar het overzicht