OBC Berkelland  |  RekkenDiscipline:    Architectuur
      
Typologie:   
      
Jaar:    2013
      
Team:    Ytzen Tamminga, Maaike Wichern, Rob van der Meer en Mike van Veelen
      
Opdrachtgever:    Trajectum

In de zomer van 2011 hebben Buro SBH en Van Wijnen Arnhem het initiatief genomen om Trajectum een Turn Key ontwikkeling aan te bieden voor de realisatie van de SGLVG+ behandelkliniek op de locatie van de Justitiële Jeugdinrichting in Rekken. Deze innovatieve aanbestedingsvorm was in de zware AWBZ-zorg nog niet op deze wijze toegepast. Het ontwikkelteam kreeg het vertrouwen van Trajectum en in een intensief co-creatieproces met alle geledingen van Trajectum heeft het bouwplan in korte tijd gestalte gekregen. Door een LEAN aanpak is binnen de strakke transparante budgettaire kaders en planning een geoptimaliseerd proces doorlopen. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardig woongebouw met een prettige woonsfeer. Het gebouw is toegesneden op de eisen voor de forensische cliënten met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag. De intensieve zorg kan op een veilige en efficiënte wijze gestalte krijgen in het gesloten gebouw dat wordt gekenmerkt door een open sfeer met transparantie en overzicht.
 
< terug naar het overzicht