Gezondheidspark  |  Hengelo (ov)Discipline:    Stedenbouw, Advies
      
Typologie:    Zorg
      
Jaar:    2010
      
Team:    Oostwest i.s.m. Op ten Noord Blijdenstein
      
Opdrachtgever:    Ambiq

Als uitwerking van een masterplan van Op Ten Noord Blijdenstein architecten en adviseurs heeft Oostwest de gebouwen voor Ambiq en een school voor speciaal onderwijs gerealiseerd.
 
In het gezondheidspark staan bijzondere gebouwen die meerdere zorgaanbieders met elkaar verbinden. Het park is grotendeels autoluw waardoor kinderen van de woongroepen veilig naar school kunnen lopen. De ambitie van de opdrachtgevers is een optimale zorgomgeving met een minimale belasting voor het kind. Het gezondheidspark zal voor deze mensen verschillende kwaliteiten bieden; naast genezen en verzorgen, ook een beschermende, groene verblijfsomgeving welke bijdraagt aan het genezingsproces.
 
Middendoor het park loopt een waterloop waar omheen de bebouwing en de ontsluitingsroute zijn gesitueerd. De woongebouwen voor LVG jongeren met gedragsstoornissen zijn aan de oostzijde gesitueerd, terwijl de bebouwing voor de groep van LVG jongeren met ernstige gedragsproblemen (ZIB), aan de andere zijde van de waterloop ligt en daardoor fysiek van elkaar gescheiden. Een bestaande boerderij wordt als leerboerderij gebruikt.
 
Aan de andere zijde van het eikenlaantje en ontsloten via de rondweg zijn de dagbehandeling en het therapie- c.q. behandelgebouw in twee lagen gesitueerd. Het behandelgebouw is verbonden met de school voor speciaal onderwijs. Dit onderwijsgebouw, met ruimte voor een viertal praktijklokalen en een gymlokaal, biedt onderdak aan zowel een basis als voortgezet speciaal onderwijs.
 
Bij de route naar de Deldenerstraat, in de noordwest hoek van het terrein, is het dienstencentrum voor Ambiq gebouwd. In dit markante gebouw van 5 bouwlagen zijn behandel- en therapieruimten, de ambulante zorg, kantoren en centrale voorzieningen gehuisvest.
 


< terug naar het overzicht