De Grote Beek  |  EindhovenDiscipline:    Stedenbouw, Advies
      
Typologie:    Zorg
      
Jaar:    2005
      
Team:    Ad Bogerman, Jan Klok, Bastiaan Buurman en Michiel Akkersdijk i.s.m. MTD landschapsarchitecten
      
Opdrachtgever:    GGz Eindhoven en de Kempen

Het terrein van de Grote Beek heeft onmiskenbare landschappelijke, stedenbouwkundige, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten. Door de herstructurering en herinrichting van het terrein en het ‘openen’ van de terreingrenzen is inmiddels het fraaie gebied ook toegankelijk gemaakt voor omwonenden en inwoners van Eindhoven. Hekwerken zijn verwijderd en nieuwe toegangen zijn gecreëerd en bestaande toegangen verbeterd, parkeren op het terrein is geherstructureerd in kleinere eenheden, verdeeld en zorgvuldig ingepast over het terrein in plaats van één groot parkeerterrein.
 
landschappelijke opzet
Behalve de randen van het bos heeft het gebied weinig structuur. Door middel van nieuwe beplantingen (houtwallen e.d.) wordt structuur en ‘schaal’ in het gebied aangebracht, waarbinnen de gebouwen een plaats vinden.
 
Centraal element in het plan vormt het water. De bestaande sloot en het vennetje zijn onderdeel geworden van een groter geheel waarbij echter de lange lijn en richting van het water behouden zijn. Het water vormt naast beeldkwaliteit ook een noodzakelijkheid ten behoeve van berging en afvoer van regenwater. Tevens biedt het water uitstekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van watergerelateerde flora en fauna.
 
architectonische  opzet
De gebouwen zijn conform vele gebouwen op de Grote Beek ‘vrij’ geplaatst in een groene, parkachtige omgeving. Het landschap ‘spoelt’ als het ware om de gebouwen heen. De richting / oriëntatie van de nieuwbouw is gerelateerd aan de twee hoofdrichtingen in het gebied: de historische laan, de richting van de D-kliniek en de oost-west richting haaks hierop.
 
Door het programmeren van de historische laan met gebouwen krijgt deze lijn meer aandacht binnen het plan en krijgt deze ook een goede beëindiging daar waar ze via de Catamaran op de Dr. Poletlaan uitkomt.
 
De richting van de bestaande D-kliniek en de landschappelijke richting die in oost-west richting loopt (loodrecht op deze lijn staat) worden beiden door bouwvolumen geprogrammeerd en vormen zo samen met de D-kliniek een rug voor het totale plan.
 
Met de realisatie van de nieuw te bouwen gebouwen ontstaat er ook een schaalvergroting binnen het deelgebied. Deze schaalvergroting is in de huidige gebouwen reeds aanwezig. Zo bestaat de Catamaran uit een drietal kleinere gebouwen die een gesloten buitengebied omzoomen. De huidige D-kliniek doet hetzelfde met zijn vier grotere gebouwen. Met de nieuwbouw wordt deze schaalvergroting doorgezet met een aantal grotere gebouwen die een groter buitengebied omzoomen.
 
Ook een belangrijk onderdeel van het plan is het gebied een gesloten karakter te geven. Dit gesloten karakter valt samen met het feit dat de forensische cluster een afgesloten & beveiligd terrein moet zijn naar de rest van ‘de Grote Beek’. Door het programmeren van eerder genoemde richtingen wordt er voor een belangrijk deel voorzien in deze geslotenheid.
 


< terug naar het overzicht