Langeberg  |  NijmegenDiscipline:    Architectuur
      
Typologie:    Zorg
      
Jaar:    2012
      
Team:    Oostwest i.s.m. BogermanDill Architecten
      
Opdrachtgever:    Pro Persona

Opnamekliniek De Langeberg is onderdeel van het masterplan Herontwikkeling GGz locatie Nijmeegsebaan.

De Langeberg biedt ruimte aan 39 cliënten met een tijdelijke terugval die vanaf een andere locatie of vanuit een ambulante situatie worden opgenomen voor intensieve behandeling.
Het gebouw ligt samen met het hoofdgebouw en de polikliniek aan de entreezone van de locatie aan het begin van de boomweide (zie masterplan). De kliniek bestaat uit twee afdelingen, onderverdeeld in gesloten en open woongroepen, en een verdieping voor behandeling. Daarnaast is er een afzonderingsafdeling indirect verbonden met de gesloten afdeling. Het meest publiektoegankelijk zijn de behandelverdieping en de open groepen.  Alle verkeersstromen komen uit in de centrale entreehal inclusief de gang rondom de centrale buitenruimte, het verbindend element in het gebouw. De entreehal en de gesloten groepen zijn aan deze buitenruimte gelegen. De kenmerken van de gevel zijn een grove gemetselde onderbouw en een gedifferentieerde bovenbouw. Het toepassen van twee verschillende materialen representeren het formele karakter van de kliniek en het informele karakter van het wonen.
 


< terug naar het overzicht