Masterplan GGz  |  NijmegenDiscipline:    Stedenbouw, Advies
      
Typologie:    Zorg, Herontwikkeling
      
Jaar:    2007
      
Team:    Ad Bogerman, Michiel Akkersdijk, Arjan Haaima, Jeroen van Veen
      
Opdrachtgever:    GGz Nijmegen

Een voormalig blindeninstituut aan de Nijmeegsebaan in Nijmegen werd in 1983 met wat kleine aanpassingen in gebruik genomen door het Psychiatrisch Centrum Nijmegen. Nu 25 jaar later is een zorgvisie en een masterplan voor het terrein van circa 15 hectare ontwikkeld door Buro SBH.

Het terrein maakt deel uit van de zuidelijke aaneengesloten groenzone om Nijmegen en ligt op de stuwwalflank met reliëf. In het masterplan is gekozen om het reliëf zodanig te benutten dat de nieuwe gebouwen een maaiveldniveau bovenop de stuwwal en onderaan de stuwwal hebben. Een zorgvuldige positionering van de nieuw te bouwen woon- zorggebouwen in en aan de rand van het stuwwalbos maakt het mogelijk om openheid en beschutting voor de gebouwen te combineren en zichtlijnen te behouden.
De centrale bomenweide vormt een ruimtelijke verbinding tussen de verschillende gebouwen. De bomenweide is ook een autovrij verkeersgebied. Paden door de boomweide leggen de verbindingen tussen de verschillende gebouwen. De facilitaire route ligtt in het bos buitenom de gebouwen waardoor overlast voor bewoners tot een minimum wordt beperkt en de huiskamers aan de boomweide een gegarandeerd vrij zicht hebben op het groen.
< terug naar het overzicht