Leidenweg  |  ArnhemDiscipline:    Architectuur, Advies
      
Typologie:    Wonen
      
Jaar:    2020
      
Team:    Marcel de Jongh, Twan Verheijen, Arjan Haaima, Arjan Veltmaat, Maaike Wichern, Menno Kopinga en Vincent Zevenhuizen
      
Opdrachtgever:    Portaal

Voor Portaal ontwerpt en ontwikkeld Buro SBH samen met Van Wijnen 71 levensloopbestendige huurappartementen in Elderveld, voor mensen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen in hun eigen buurt. Zelfstandig, actief, veilig, comfortabel, gezellig en betaalbaar zijn de sleutelwoorden van “Inclusief Wonen”, het concept ontwikkeld door Buro SBH met Van Wijnen, wat inspeelt op de maatschappelijke behoefte van ouderen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
 
Het concept bestaat uit het ontwikkelen en realiseren van betaalbare woningen in een bestaande omgeving (wijk of buurt) waar behoefte is aan deze huisvesting t.g.v. de demografische samenstelling.
Onderdeel van het concept is inbedding in de woon- en leefomgeving en gemeentelijke voorzieningen. Dit doen we door voor- en tijdens de ontwerpen in gesprek te gaan met de buurt en de gemeente en met hen een structuur op te zetten om t.g.v. gemeenschapszin en sociale cohesie. Onderlinge verbondenheid en wederkerigheid met de buurt en de wijk staat centraal, zowel met wijkbewoners als met ondernemers uit de buurt die daardoor onderdeel worden van de community.
 
De wijk Elderveld in Arnhem zuid is een ruim opgezette wijk uit de jaren 80 van de vorige eeuw met veel groen en veel grondgebonden woningen met vaak de eerste bewoners, die hechten aan de leefomgeving maar waar de tuin en de trap een last worden en leiden tot onveilige situaties. Voor deze bewoners zijn de 71 levensloopgeschikte huurappartementen aan de Leidenweg ontwikkeld om veilig en comfortabel in Elderveld te kunnen blijven wonen. Het ontwerp het gebouw is zo opgezet dat er ruimte is voor ontmoeting en community-vorming. De gezamenlijke hof draagt hier aan bij waarbij de voorzieningen aanwezig zijn om bijvoorbeeld het onderhoud van het groen gezamenlijk te doen. Ook is in het complex een ruimte opgenomen voor een buurtwerker. De woningen zijn zo ontwerpen dat er als het nodig bewoners kunnen worden verzorgd, hiervoor zijn verkeersruimtes in het appartement breed en de slaapkamer en badkamer t.b.v. verschillende hulpmiddelen.
 
< terug naar het overzicht