VSO Stip  |  UtrechtDiscipline:    Architectuur, Interieur
      
Typologie:    Onderwijs & sport
      
Jaar:    2013
      
Team:    Gerrit Goudkuil, Ytzen Tamminga, Maaike Wichern, Mike van Veelen, Peter Gros, Rob van der Meer en Remco Balvert
      
Opdrachtgever:    Gemeente Utrecht

De opzet van de school wordt gekenmerkt door de heldere en compacte hoofdvorm waarin drie onderwijsstromen een eigen entree en eigen onderwijsruimten tot hun beschikking hebben, maar intern verbonden worden en een centrale multifunctionele ontmoetingsruimte met elkaar delen. De architectuur en materialisatie wordt gekenmerkt door een harde buitenkant die de kinderen afschermt van de drukke stad en een zachte binnenkant die de kinderen een veilige en beschutte leerplek biedt.
De bouw wordt gekenmerkt door een flexibel in te delen casco zonder dragende binnenwanden. Hierdoor kan de indeling eenvoudig worden aangepast bij wijziging van de onderwijsstromen of visie op educatie. Het proces van totstandkoming is gebaseerd op samenwerking (co-creatie, BIM) waarin opdrachtgever (gemeente Utrecht), gebruiker (onderwijsinstelling), architect, aannemer en adviseurs vanuit hun eigen kennis en expertise hebben bijgedragen aan een schoolgebouw dat binnen planning en budget is gerealiseerd.
Het gebouw voldoet aan de wensen van STIP VSO en biedt de kinderen, om wie het uiteindelijk te doen is, een uitdagende en veilige schoolomgeving.
 < terug naar het overzicht