De bouwsteen  |  Hengelo (ov)Discipline:    Architectuur
      
Typologie:    Zorg, Onderwijs & sport
      
Jaar:    2011
      
Team:    Ytzen Tamminga, Ab Hans, Walter Stoop en Tino Hoven
      
Opdrachtgever:    Scholengroep Twente Speciaal en Orthopedagogisch centrum Ambiq

De school bestaat uit 17 stamgroepen en is voorzien van enkele praktijklokalen en een gymzaal. Er wordt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs verzorgd voor cluster 3- en cluster 4-kinderen. De school is onderdeel van een groter complex, waarin ook een behandelcentrum van Orthopedagogisch Centrum Ambiq en van Accare, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie, is opgenomen. Dit centrum omvat 4 groepen dagbehandeling voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of psychische aandoening, diverse behandel- en therapieruimten,  lokalen voor schooltoeleiding een multifunctionele ruimte en kantoren.
Het gehele complex staat in onderlinge verbinding en is in opdracht van de verschillende opdrachtgevers in samenhang ontwikkeld.

< terug naar het overzicht