Bredeschool Oosterbeek  |  OosterbeekDiscipline:    Architectuur
      
Typologie:    Onderwijs & sport
      
Jaar:    2006
      
Team:    Jan Klok, Arend van Maanen, Vincent Zevenhuizen en Toine Schiks
      
Opdrachtgever:    Gemeente Renkum

In deze school is een combinatie tussen 2 basisscholen, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gerealiseerd in een goede logistieke samenhang en met diverse ontmoetingsplekken.

De brede school komt voort uit de community school. Dit woord geeft goed aan wat de brede school inhoudt: een gemeenschap, een kleine samenleving geheel in het teken van de ontwikkeling van het kind. Waar gezamenlijke activiteiten ontplooid kunnen worden met participatie van ouders. Waarin de eigen identiteit van de verschillende onderwijs voorzieningen gewaardeerd worden en de samenwerking tussen hen gestalte krijgt in de gemeenschappelijke ruimtes. Vanuit deze gedachte is het complex ontworpen als een drieluik, herkenbaar met eigen accenten. Daarbij is er bewust voor gekozen om de hoofdonderdelen in drie gebouwen te plaatsen die met elkaar zijn verbonden door een “onderwijspassage”. In deze passage krijgt de Brede School zijn gestalte, met behoud van eigen identiteit wordt een symbiose tot stand gebracht.  Het vormt de centrale ontmoetingsplek. Hier kan gespeeld en zelfstandig gewerkt worden zonder “op de gang te zitten”; Het is er open en veilig.

De bestaande speelplaatsen werden samen heringericht als schoolpark met afzonderlijke speelplaatsen en plekken voor grote en kleine kinderen, speeltoestellen, een amfitheater, lage begroeiingen en bestaande bomen, passend in de omgeving en mede bedoeld voor medegebruik door omwonenden. Overzicht en veiligheid zijn kernbegrippen. Elke school heeft zijn eigen hoofdentree, waardoor de massale stroom van kinderen op een natuurlijke wijze in kleine, voor kinderen overzichtelijke, groepen wordt verdeeld. Dit is veiligheidsbevorderend. De onderwijs-passage is ontworpen als een overdekte buitenruimte, transparant met naturelle materiaaltoepassingen. De nieuwe lokalen zijn gesitueerd in een herkenbaar introvert vormgegeven gemetseld volume, die aan de kinderen geborgenheid biedt.

Het ontwerp biedt een grote mate van flexibiliteit, hetgeen voor de toekomst van groot belang is  gezien de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied en de fluctuerende leerlingaantallen. De opzet van de Brede School leidt tot een grotere efficiëntie in het gebruik van de ruimtes en voorzieningen. Uitruil van lokalen is eenvoudig. De nieuwbouw is een zelfstandig gebouw en kan multifunctioneel ingezet worden.

Er is veel aandacht besteed aan de uitstraling van het gebouw. De scholen liggen op een sterk geaccidenteerd terrein op een centrale plek in de wijk Oosterbeek – Laag.

De hoogteverschillen in het terrein zijn door ons ingezet om de stedenbouwkundige wens van het realiseren van bescheiden terughoudende volumes te verwezenlijken. Zowel naar de omgeving als in het interieur heeft de school een open en kindvriendelijke uitstraling. In het gebouw zijn kunsttoepassingen, ontworpen door Ruud Jan Kokke en Petra Hartman, geïntegreerd toegepast in o.a. niet opklimbare balustrades, deuren, liggerkoppen en wandschilderingen. < terug naar het overzicht