Nicolaasschool  |  AngerloDiscipline:    Architectuur
      
Typologie:    Onderwijs & sport
      
Jaar:    2004
      
Team:    Jan Klok en Rick Heideveld
      
Opdrachtgever:    Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Angerlo

Tegenover het dorpshuis van Angerlo is een kleine R.K. basisschool met 4 lokalen, multifunctionele- en ondersteunende ruimten gerealiseerd.
Deze school voor bijzonder onderwijs is fysiek gekoppeld aan de reeds op deze locatie aanwezige openbare basisschool; hetgeen een toekomstige samenwerking en integratie bevordert. Een uitgebreide analyse van de omgeving en de locatie heeft geleid tot een ontwerp die in zijn hoofdvorm en materialisatie aansluit bij omliggende bebouwingen en daaraan verwant is.
De plattegronden kenmerken zich o.a. door de verschillende en flexibele gebruiksmogelijkheden van de lokalen, multifunctionele- en verwerkingsruimten. In de daglichtrijke lokalen zijn entresols opgenomen die gebruikt worden als individuele lesruimten en voor computeronderwijs.< terug naar het overzicht