(On)Gewoon Goed Wonen  |  LelystadDiscipline:    Onderzoek
      
Typologie:    Zorg
      
Jaar:    2021
      
Team:    Caro van Dijk, Frederieke Hakman
      
Opdrachtgever:    Stimuleringsfonds Creatieve Industrie i.s.m. Agis Innovatiefonds

Mensen met een ernstige psychische aandoening worden minder dan vroeger opgenomen of behandeld in klinieken, en steeds meer in hun eigen woonomgeving, verbonden met het ‘normale leven’, de samenleving en hun eigen sociale netwerk. Onze onderzoeksvraag is: wat hebben mensen met een ernstige psychische aandoening nodig voor een beter herstelproces in hun eigen wijk?
In de eerste fase van dit onderzoek hebben we verschillende locaties geanalyseerd, en de keuze gemaakt voor de Waterwijk in Lelystad. Voor deze wijk hebben we samen met GGz clie╠łnten en betrokken professionals uit de wijk een toekomstscenario voor de wijk gemaakt, met als doel beter herstel voor mensen met een ernstige psychische aandoening. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de methode ‘Users as Designers’ van Waag, om de betrokkenheid van de doelgroep in alle fasen te bewaken.
We hebben met wijkwandelingen en interviews de verhalen uit de wijk opgehaald van professionals en cliënten (ASK). Hier kwam een grote verzameling ontwerp-ideee╠łn uit voort (MAKE) op gebied van wonen, voorzieningen en openbare ruimte. Deze hebben we getoetst in een digitale workshop (TRY). De meest waardevolle zijn opgenomen in de routekaart voor de Waterwijk voor beter herstel voor GGz-cliënten.
Hiermee hebben we een basis gelegd voor fase 2 van dit onderzoek, waarin we een proeftuin inrichten om de beste ideeën uit fase 1 in experimentele vorm te realiseren, voor en door de doelgroep zelf.
Uit fase 1 is gebleken hoe waardevol de inbreng van GGz-cliënten was bij het ontwikkelen van een strategie voor de buurt. Met onze aanpak hebben we ons tweede doel bereikt: het ontwikkelen van een creatieve werkmethode die ook op andere plekken kan worden toegepast voor het ontwerpen van beter herstel in de wijk door en voor mensen met een ernstige psychische aandoening.
Oostwest voert dit onderzoek uit in samenwerking met GGz Centraal, binnen het programma Chronisch Gezond, mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Agis Innovatiefonds.
Een uitgebreid verslag van de 1e fase van dit onderzoek is te vinden via deze link.

< terug naar het overzicht