Nieuwsarchief

Publicatie Onderzoek (On)Gewoon Goed Wonen

2021-03-02

De verplaatsing van GGz zorg van de kliniek naar de wijk kan worden aangegrepen als een kans om de invulling ervan beter af te stemmen op de wensen van de cliënten zelf. Hoe? In ons onderzoek (On)Gewoon Goed Wonen laten we cliënten zelf ideeën aandragen voor beter herstel in hun wijk, in samenwerking met GGz Centraal, mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Agis Innovatiefonds. Lees meer in dit artikel op Zorgsaam Wonen< terug naar het overzicht