Elderburen in de spotlights

2022-04-05

Elderburen staat in de spotlights in Stedebouw & Architectuur en aanstaande donderdag 7 april tijdens het seminar over inclusieve wijken. Tijdens dit seminar delen wij onze kennis en ervaring alsmede de factoren die het verschil maken voor de realisatie van een echt zorgzame woonomgeving.

  deel dit nieuws op LinkedIn


Nieuwe editie van De Waalboog bouwkrant

2022-03-29

De locatie Joachim en Anna in Nijmegen wordt herontwikkeld. De bestaande bebouwing wordt in een aantal bouwfases vervangen door nieuwe woongebouwen voor ouderen met een speciale zorgvraag. Een deel van de gebouwen is voor ouderen met een vorm van dementie en een deel concentreert zich op somatische zorg.
De nieuwe bijna-energie-neutrale woonomgeving is ontworpen vanuit het idee van een kleinschalige dorpssfeer waarbij het glooiende landschap een verbindende factor is. De eerste fase is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. Binnenkort foto's en meer informatie op onze website. Bouwkrant nr. 2 van De Waalboog besteedt uitgebreid aandacht aan de eerste opgeleverde gebouwen. De bouwkrant is hier te downloaden.

  deel dit nieuws op LinkedIn


Tech Plaza in gebruik genomen

2022-02-03

Eind 2021 is de nieuwe RijnIJssel onderwijslocatie TechPlaza in gebruik genomen. In Techplaza wordt onderwijs geboden aan MBO studenten niveau 1 t/m 4 voor techniek en ICT en ligt op de Enkacampus, het voormalige AkzoNobel terrein. Het bestaande laboratoriumgebouw is daarvoor uitgebreid met een volume aan de Vosdijk. Een oplopende wokkel, centraal in het gebouw verbindt de diverse vloerniveaus tussen bestaand en nieuw en vormt de centrale ontsluiting. Het gebouw ademt techniek, zo zijn de installaties en verschillende constructieonderdelen zijn zichtbaar en onthullen de werking. Het low budget gebouw brengt verschillende afdelingen van het techniekonderwijs samen die voorheen op verschillende locaties in de stad lagen. De transparantie en openheid stimuleren ontmoeting en samenwerking tussen de verschillende afdelingen en de door RijnIJssel gevraagde symbiose. Klik op de afbeelding of hier voor een YouTube filmimpressie.

Opdrachtgever: ROC RijnIJssel
Ontwerp: Ector Hoogstad en Oostwest
Ontwerp interieurelementen: DP6

  deel dit nieuws op LinkedIn


Video ZorgSaamWonen Elderburen

2022-01-13

ZorgSaamWonen kwam op bezoek in de wijk Elderveld in Arnhem, waar we een mooi voorbeeld van gemengd en inclusief wonen is gerealiseerd. Van Wijnen, Oostwest architecten, woningcorporatie Portaal, zorgorganisatie Siza, gemeente Arnhem, de wijkraad en -teams werkten gezamenlijk aan de realisatie van 71 levensloopbestendige, betaalbare en duurzame appartementen volgens het concept Inclusief Wonen. Aandacht voor (toevallige) ontmoetingen staat hier centraal, waarbij de communitybuilder een belangrijke rol vervult. Zij stimuleert de contacten binnen het complex en in de wijk. En dat werpt zijn vruchten af. De eerste activiteiten zijn een feit! Klik op de afbeelding of hier om de video te bekijken.

  deel dit nieuws op LinkedIn


Opening gebouw A Joachim en Anna

2021-12-07

Het eerste gebouw van Joachim en Anna is feestelijk geopend! Dit is het eerste gebouw van in totaal zes nieuwe gebouwen die straks hun plek vinden in het vernieuwde glooiende landschap. De eerste bewoners zullen al voor de kerst hun intrek nemen in hun nieuwe thuis, een spannend maar mooi moment voor het team van de Waalboog.

  deel dit nieuws op LinkedIn


Oplevering Mariahof, Reusel

2021-12-01

Aan het einde van de zomer is het project Mariahof in Reusel opgeleverd. Dit verpleeghuis uit de jaren 80 heeft een flinke transformatie ondergaan om het een thuis te maken voor de 30 nieuwe bewoners met dementie. Oostwest maakte het bouwkundig ontwerp en het interieurontwerp, met aandacht voor de stedelijke context, de inpassing in het bestaande gebouw en de nieuwe doelgroep. Het resultaat is een fris nieuw gezicht voor Mariahof en een thuis voor haar bewoners, dat weer aansluit op de wensen van deze tijd.
Foto’s door Senna Tamminga.

 

  deel dit nieuws op LinkedIn


Bouwstart flats Immerloo

2021-10-28

Met het hijsen van vlaggen door  Liesbeth van Asten van Volkshuisvesting, Hans Wortelboer van SW Vastgoedverbetering en bewoners van de flats aan het Brandenburgse- en Kleefseplein is het startsein gegeven voor de verduurzaming en verbetering van 456 appartementen in de markante flats in Immerloo in Arnhem.
Komende tijd worden de appartementen  in de flats verduurzaamt en gasloos gemaakt. Daarnaast wordt de leefomgeving in en om de flats verbeterd aan de hand van het door Oostwest opgestelde Visiedocument “Veilig wonen Samen leven”. Doel van de in het visiedocument geschetste voorstellen is een basisvoorwaarde te bouwen voor goed en veilig wonen: levendigheid, ontmoeting, gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
Aan de hand van het visiedocument heeft Oostwest ontwerpen gemaakt voor de algemene ruimtes in de gebouwen inclusief de galerijen en hopen we binnenkort met de gemeente de in het visiedocument voorgestelde ingrepen in de openbare ruimtes en de omringende buitenruimtes te kunnen ontwerpen.
 

  deel dit nieuws op LinkedIn


Opleverfeest Elderburen

2021-10-25

Met het planten van een krentenboom in de gemeenschappelijke binnentuin is afgelopen donderdag het wooncomplex Elderburen in Arnhem, samen met de bewoners, Portaal, Siza, de gemeente Arnhem, het team van Van Wijnen en en het team van Oostwest feestelijk opgeleverd. Daarmee is Arnhem zuid een prachtige woongemeenschap rijker. Een plek waar de bewoners met elkaar leven. Reden voor de jury om het project de ZorgSaamWonen Award 2021 toe te kennen.
Hoewel er nog steeds bewoners intrekken zijn de eerste contacten tussen de bewoners gelegd en is er inmiddels een wandelclubje, een fietsclubje, een kaartclubje en zijn er vaste momenten dat bewoners in de gemeenschappelijke ruimte kunnen aanschuiven voor een kop koffie een thee. Vrijwel alle bewoners waren aanwezig om de oplevering samen te vieren met live muziek verzorgd door één van de bewoners, een toneelvoorstelling en een barbeque.

Onderste foto het Oostwestteam Elderburen.

Foto's Martijn Heemstra

  deel dit nieuws op LinkedIn


Techplaza bijna opgeleverd

2021-10-20

Vooruitlopend op de definitieve ingebruikname na de herfstvakantie, hebben een aantal opleidingen van techniek & ICT het nieuwe onderwijsgebouw TechPlaza op de Enka-campus van RijnIJssel al in gebruik genomen. In de herfstvakantie wordt het gebouw opgeleverd en is RijnIJssel druk met het inrichten van het gebouw. Centraal in het gebouw hangt de Wokkel, een naar boven slingerende vloer die de verschillende verdiepingen zowel visueel als fysiek met elkaar verbindt.

  deel dit nieuws op LinkedIn